Verkförteckning - Körmusik

kammarmusik  |   orgel  |  orkester  |   musikdramatik/dans  |   kör  |   vokalmusik

= kortare ljudexempel i mp.3-format = komplett verk

Vittnen från Agadir (Artur Lundkvist)
soli, kör och orkester Op 5, 1969-71, 25'

Requiescat (Oscar Wilde)
bl. kör a capella Op 18b, 1971/89, 5'

Agadir, kantat för kyrkorum (till Torsten Nilsson) (Artur Lundkvist)
soli, kör och orkester, Op 60, 1976, 25'

Märk hur vår skugga (C M Bellman)
kör a capella, Op 84, 1978 5'

Glimmande nymf (C M Bellman)
kör a capella, Op 84b, 1978, 3'

Salve Regina
4 st damkör och bl. kör a capella,
Op 113c, 1982, 6'

Sångsvit ur "Ödesspegeln"
för soli, kör och piano, Op 116b, 1982/90, 30'

Äggsagt Påskkantat (till Norlångstugan) (egen text)
kör a capella, Op 129, 1984, 4'

Poesia Concreta (Betongens sånger) (Klotter trad.)
kör a capella, Op 134, 1984-86, 25'

Rhapsodium (till Rhapsody)
manskvartett eller -kör, Op 135, 1984, 8'

April (Anna Cavallin)
Tre sånger för kör a capella, Op 146, 1988, 10'

Ave, Maris Stella
kör a capella med 4 soli (SATB),
Op 147, 1988, 15'

Merikess Mykonos, Tre Mykonosvykort (till Maria)
för bl. kör a capella, Op 148, 1988, 6'

Fyra Gratulatores
kör a capella, Op 152, 1989, 2'

De Profundis Catharinae  
U: 940517 Katarinakörerna, Stockholms Sofia kyrka/L-E Nilsson
/ Cla-ma-vi
(till Katarina kyrka, Stockholm)
gosskör, flickkör, manskör & blandad kör a capella, Op 155, 1990-91, 15'
nosag CD 009

De Profundis
manskör, Op 155b, 1990-91, 8'

Fyra svenska folkvisor (trad.)
kör a capella, Op 157, 1990, 9'
a: Gärdet (uppländsk dryckesvisa)
b: Hivningssång (Arbetssång, Bohuslän, manskör)
c: Trela (Hälsningssång, Bohuslän, damkör)
d: Jungfrun i blå skogen (Ballad från Västergötland)

Tre engelska folkvisor (egen text)
manskör a capella, Op 158, 1990, 9'
a: Kycklingskocken
b: Solbild
c: Månkarbo-Nisse
nosag CD 001

Missa Brevis "Airone di Pietra"
kör a capella, Op 160, 1991, 17'
U: 920404 Hägerstens Motettkör, Stockholms Jakobs kyrka/I Månsson
Kyrie ; Gloria ; Sanctus; Agnus Dei; Ite missa est
(PSCD 25)

Motetti obligati (mässpropriet)
15 motetter för gudstjänstbruk, kör a capella, Op 161, 1991, 35'
U: 920126 Jakobs Kammarkör & Radiokören, Stockholms Jakobs kyrka
dirigenter: G Sjökvist & Maria Forsström
Fröjda dig
Låt oss gå in till Betlehem
Hans ansikte lyste som solen
Och han som kallas Satan
Då hördes plötsligt från himlen ett dån
Se, jag vill skapa nya himlar
Symeon
Se, över min tjänare
Maria smorde Jesu fötter
Herre, är tiden nu inne?
Herren skall för alltid göra döden...
Stå upp, var ljus

abrí   (egen text)
8-stämmig kör a capella,
Op 169, 1992, 4'
U: 940219 Hägerstens Motettkör, Storkyrkan/G Sjökvist
nosag CD 008

My mistress' eyes (W Shakespeare) manskör/dubbelkvartett,
Op 178b, 1993, 4'

My mistress' eyes (W Shakespeare) manskör/kvintett, Op 178c, 1993, 4'

Missa Maria Magdalena
soli, kör, blåsorkester & 2 orglar,
Op 181, 1994, 80'

Synderskan
Kyrie
Gloria
Kvinnorna
Martha
Maria
Lasaros
Credo
Golgatha
Agnus Dei
Josef från Arimataia
Vid graven
Sanctus
U: 950409 Maria Magdalena Motettkör & Stockholms Blåsarsymfoniker, Stockholms Maria Magdalena kyrka
dir: Mika Eichenholz nosag CD 017
(till Maria Magdalena Församling)

Missa Maria Magdalena version 2006
soli, kör, blåsorkester & 2 orglar,
Op 181, 1994, 80'
KFUM Kammarkör (dir: Christoffer Holgersson), Maria Magdalena Motettkör & Stockholms Läns Blåsarsymfoniker
dir: Ragnar Bohlin nosag CD 137

"Missa Maria Magdalena" Obligati
Obligatoriekörsatser a capella,
Kyrie, Gloria, Credo, Agnus Dei , Sanctus 
Op 181b, 1994/96, 28'
U: 9700307 Storkyrkans kör, Storkyrkan/G Sjökvist

Katábrio (till Katarina församling)
4 körer a capella, Op 183, 1995, 8'

Dekaloven (Kahlil Gibran, Predikaren, Kinesiskt ordspråk, tonsättaren)
kör a capella, Op 185, 1995, 12',
(till Sofia kammarkör)

Räddningens källor (text ur Bibeln)
kör a capella, 2004, 12',
(till Katarinakörerna)
U: 2004 Katarinakörerna, Katarina kyrka/L-E Nilsson

förstasidan  |   biografi  |   verk  |   diskografi  |  kontakt
webbdesign: Mattias Franzén